Skip to content

Розповідні питальні спонукальні речення правила

Скачать розповідні питальні спонукальні речення правила PDF

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. 3 речення розповідні, спонукальні, питальні. Знайди в тексті попередньої вправи окличні речення і прочитай їх виразно. У кінці такого речення ставимо крапку. Розповідні, спонукальні і питальні речення.

Розповідні речення містять у собі повідомлення про явища і предмети оточуючої дійсності або відповідь на запитання (ствердження або заперечення): Правди не сховаєш.

Згаяного часу і конем не доженеш. Питальні речення виражають питання або вживаються замість розповідних (риторичне запитання). На письмі в кінці питального речення ставиться знак питання: Хто ж од нас у світі дужчий? Із яких країн? Речення, що виражають риторичне питання: Чи ми ще зійдемось знову? Чи вже навіки розійшлись? Речення, які виражають спонукання до відповіді: Хто по-справжньому піклується підготовкою відповідних спеціалі.

3. Які речення називають розповідними? Розповідні речення – це речення, в яких про когось або про щось розповідається, повідомляється. У кінці розповідного речення ставиться крапка або знак оклику. 4. Які речення називають питальними? Питальні речення – це речення, в яких про когось або про щось запитується.

В кінці питальних речень ставиться знак питання. 5. Які речення називають спонукальними?  В кінці окличних речень ставиться знак оклику. Окличними реченнями можуть бути розповідні, питальні, спонукальні. 9. Що таке члени речення? Члени речення – це всі слова у реченні, які відповідають на певне питання. Окличні. Розповідні, питальні, спонукальні речення можуть бути окличними, якщо передають сильні емоції (переживання): хвилювання, захоплення, радість, страх, відчай та ін.

Прогулянка в лісі! Яка насолода!  Неокличні. Розповідні, питальні, спонукальні речення, якщо вони вимовляються спокійним тоном, без окличної інтонації.

Листячко із дуба стукає в віконце (Г. Булах). Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Який розділовий знак указує на окличну інтонацію? 1. Посадіть калину в чистім полі!. Речення виражаає закінчену думку. Воно складається з одного або декількох слів.

Якщо у реченні про щось розповідається, воно називається розповідним. У кінці такого речення ставимо крапку. Так, від розповідних і спонукальних питальні речення відрізняються насамперед: а) наявністю питальних компонентів (займенникових, прислівникових слів та часток); б) специфічною питальною інтонацією; в) існуванням інформативного центру, який містить запит інформації і за допомогою якого підкреслюється те, що для мовця є найбільш важливим.

У питального речення інші ознаки такі самі, як і в розповідного та спонукального: а) усі комунікативні типи речення в структурному плані поділяються на прості і складні, двоскладні й односкладні, поширені та непоширені. У кінці розповідного речення, як правило, ставиться крапка. За предикативними ознаками розповідні речення бувають: 1) стверджувальні (в них можуть вживатися частки так, авжеж, ага, еге, гаразд, атож).

Шелестить осика тонким листям.  За емоційним забарвленням розповідні, питальні й спонукальні речення поділяються на: емоційно нейтральні та емоційно забарвлені. Емоційно нейтральні речення (неокличні) – це розповідні, питальні й спонукальні речення з характерною для них інтонацією.

Емоційно забарвлені речення (окличні) – це розповідні, питальні, спонукальні речення, оформлені окличною інтонацією, тобто інтонацією з різними тембровими відтінками. Розповідні, питальні, спонукальні речення. Опубліковано 02/11/ автором Світлана Салогуб. За метою висловлювання бувають такі види речень: розповідні, питальні, спонукальні.

розповідні (повідомляють певну інформацію). Наприклад: Я люблю осінь. питальні (містять запитання). Наприклад: Ти любиш осінь? спонукальні (спонукають до дії). Наприклад: Любіть осінь.

Всі ці види речень, в залежності від емоційного забарвлення, можуть бути неокличні або окличні. Окличні речення вимовляються з піднесеною інтонацією. В кінці окличного речення на письмі ставимо знак оклику.

Крім того, якщо речення за мето. Вимова слів у питальному реченні без питальних слів. Залежність відповіді на запитання від вимови слів у питальному реченні, Вправа.  Перебудова розповідного речення у питальне, Теоретичний матеріал.

djvu, txt, txt, djvu