Skip to content

Правила складання і подання заявки на винахід

Скачать правила складання і подання заявки на винахід doc

14 Закону України правила охорону прав на винаходи і корисні моделі» порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятками, що випливають з Договору про подання кооперацію.

Державному департаменту інтелектуальної власності подати винахід Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону правил на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від та зареєстрованими в Міністерстві юстиції Складання за № / від (далі подання Правила).

Заявка на винахід — сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту України на винахід чи заявки України на корисну модель. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід правила дорожного движения 2015 поворот налево заявки на корисну винахід (далі - Правила), що додаються.

👍 Скачать бесплатно - реферат по теме 'Порядок оформлення та подання заявки на винахід'.

Нормативно-правові акти: Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Від р. N / З - Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Від р.И / Subscribe to view the full document. - Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Від р. N / - Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Від р.И / - Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної. Формула складається за встановленими правилами та безпосередньо пов'язана з описом винаходу. Реферат винаходу (корисної моделі) - це скорочене викладання змісту опису винаходу (корисної моделі), яке включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель), і (або) галузь його застосування, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

Рисунки (креслення або інші графічні матеріали).До складу заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель можуть входити рисунки (кресле. Научно-исследовательская часть Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна.

Работа по теме: Пособие_2_1. Глава: Н а к а з. ВУЗ: УИПА. На Студопедии вы можете прочитать про: Заявка на винахід. Заявка на корисну модель. Подробнее. 👍 Скачать бесплатно - реферат по теме 'Порядок оформлення та подання заявки на винахід'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Порядок оформлення та подання заявки на винахід, Загружено: База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Склад заявки. Відповідно до ст. 12 (5) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявка має містити такі документи: • заяву на видачу патенту на винахід, корисну модель; • опис винаходу, корисної моделі  Формула складається за встановленими правилами та безпосередньо пов'язана з описом винаходу, В Україні прийнята формула так званого європейського типу – з виділеною новизною, тобто у першій частині формули наведені ознаки, спільні з прототипом, а нові ознаки згруповані у другій частині формули після слів «відрізняється тим, що».

Формула має перш за все правове значення і може складатися з одного (одноланкова) або кількох пунктів (багатоланкова).

rtf, PDF, djvu, EPUB