Skip to content

Правила читання кінематичних схем

Скачать правила читання кінематичних схем doc

Мета: Вивчити кінематичних побудови кінематичних правила вивчити бібліотеки KINEM (бібліотека елементів кінематичних схем).

Найменування документа (укр.) ГОСТ Правила виконання кінематичних схем. Разница заключается в том, что на схемах детали изображаются с схемою условных графических обозначений. Без кінематичної схеми неможливо уявити жоден вид читання. Загальні вимоги до виконання»схеми класифікуються за призначенням, а також за типом елементів і зв'я. У попередніх параграфах ми ознайомилися з правилами проектування радіоелектронних пристроїв.

Мета: Вивчити правила побудови кінематичних схем; вивчити бібліотеки KINEM (бібліотека елементів кінематичних схем). Короткі теоретичні відомості. Існує величезна кількість деталей і вузлів, абсолютно подібних по своїй геометрії та  Типовими прикладами додатків є бібліотека, що поставляється разом із системою, glamorousthings.ru (вона містить функції побудови геометричних фігур, що часто зустрічаються, гладких і різьбових отворів і т.д.), а також окремий продукт сімейства КОМПАС 5.Х - бібліотека стандартних машинобудівних елементів, значно прискорюючих проектування складальних одиниць й оформлення складальних креслень.

Наочний посібник містить загальні відомості про креслення та схеми електротехнічних пристроїв, основні правила виконання та читання різних типів електрични. Кінематичні схеми будуються в довільному масштабі, але потрібно намагатись вписуватись в контури основної проекції верстату. Передачі в коробках швидкостей зазвичай проектують у вигляді ряду двох валових механізмів з перемикаємими муфтами і блоками з двох або трьох зубчатих коліс.

Число передач S коробки швидкостей повинне складатись з добутку множників 2 і 3 (кількість коліс в блоках), що дозволяє скласти структурну формулу числа частот передач.

Читання кінематичних схем Читання схем слід починати від джерела руху (дві-гатель), що приводить в рух всі основні ланки в кінематичних ланцюгах приводу робочих (виконавчих). Правила виконання кінематичних схем встановлені ГОСТ , умовні графічні позначення деталей ГОСТ (табл. 1). Вали нумерують римськими цифрами в порядку передачі руху, починаючи від двигуна. Для зубчастих коліс задають модуль і число зубців, для шківів – діаметр і ширину тощо.

Біля електродвигуна зазначають його потужність і кількість обертів за хвилину. Складові елементи схеми позначають номерами позицій та записують найменування у перелік елементів. Приклад принципової кінематичної схеми (КЗ) електромеханічної малогабаритної силової установки для свердлування отворів малих діаме. СХЕМЫ. Когда на чертежах не требуется показывать конструкцию изделия и отдельных деталей, а достаточно показать лишь принцип работы, передачу движения (кинематику машины или механизма), пользуются схемами.

Схемой называют конструкторский документ, на котором составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними показаны в виде условных обозначений. Схема, как и чертеж, – графическое изображение. Разница заключается в том, что на схемах детали изображаются с помощью условных графических обозначений. Эти обозначения представляют собой значительно упрощенные изображения, напоминающ. Читання кінематичних схем.

Розберемо кінематичну схему механізму коообкі швидкостей токарного верстата (див. Рис. , б). Відомо, що коробка швидкостей призначена для передачі шпінделю верстата декількох різних швидкостей обертання.

Розглядаючи схему і зіставляючи її при необхідності з наочним зображенням (див. Рис. , а), можна бачити, що механізм коробки швидкостей складається з трьох валів, пронумерованих римськими цифрами I, II і III; блоку зубчастих коліс 4, 6 і 7, який може переміщатися уздовж вала I по направляючої шпонці, зубчастих коліс 3, 8, 9, 10, глухо насаджених на вал II, зу.

Найменування документа (укр.) ГОСТ Правила виконання кінематичних схем. Дата початку дії.   1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения кинематических схем изделий всех отраслей промышленности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ - 2. Кинематические схемы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ - 84 и настоящего стандарта. Кинематические схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы: принципиальные кинематические схемы; структурные кинематические схемы; ^ функциональные кинематические схемы.

fb2, doc, djvu, PDF