Skip to content

Логіка доказу правила доказу та закони логіки

Скачать логіка доказу правила доказу та закони логіки EPUB

Теза повинна з логічною необхідністю (за законами логіки) узгоджуватися з аргументами як висновок з засновків. Закони традиційної логіки - закони, котрі входять у структуру традиційної логіки як історично першої системи логічного знання. Логические правила доказательства. Аргументування, побудоване за законами логіки, допомагає вченому вирішити це завдання.

Она сложилась на основе общественной практики и обусловливает необходимые регулятивы (принципы, правила, приемы) мыслительного процесса.

Доказ і спростування а також обговорення дискусійних питань в практичних справах і наукових. Правила тези. Теза - центральний пункт доказу і вимоги пред’являються насамперед до неї. 1. Теза може бути доведена лише тоді, коли вона істинна. В доведенні істинність тези не народжується, а лише встановлюється, виявляється.  8. Теза повинна з логічною необхідністю (за законами логіки) узгоджуватися з аргументами як висновок з засновків.

Таким чином, мистецтво проводити доведення полягає у демонстрації достатньої кількості логічних і несуперечливих аргументів. Теза буде слідувати з них як висновок, а співрозмовникові, між іншим, пропонується його сформулювати. Виникнення законів логіки матеріалістична логіка пов'язує з людською практикою. Логічні закони не є апріорними нормами, не нав'язані мисленню ззовні якоюсь надприродною силою, а виникли у процесі мисленої, пізнавальної практики людини.

Практика перекопувала людей, що речі мають певні властивості і певним чином пов'язані між собою і що мислення правильно відображає ці предмети лише тоді, коли думки пов'язуються відповідно до того, як пов'язані самі предмети в дійсності. Логічний закон - закон, що входить у структуру певного типу логіки, елемент певної логічної теорії (системи логічного знання). Таких законів існує багато, отже, розрізняють закони традиційної та символічної логіки. Закони традиційної логіки - закони, котрі входять у структуру традиційної логіки як історично першої системи логічного знання.

До них належать: закон тотожності, закон несуперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави. Закони символічної логіки - закони, що входять у структуру певної формальної системи (про це див.

4). Аргументування, побудоване за законами логіки, допомагає вченому вирішити це завдання. Аргументування — це логічний процес, суть якого полягає в тому, щоб довести істинність власних суджень (того, що хочемо довести, тези доказу) за допомогою інших суджень (тобто аргументів, доказів).

Аргументація досягає мети, якщо слушно сформульовано предмет доказу і правильно підібрано аргументи.  Такі основні правила аргументування, побудовані на використанні основних правил доказу і спростування. Тільки дотримуючись їх, можна успішно вести полеміку в науковій праці — дисертації, монографії, статті тощо.

Методологічна база наукового дослідження — це принципова позиція дослідника. Логические правила доказательства. Следует вспомнить, что логическая взаимосвязь элементов доказательства и опровержения отражает объективные свойства, отношения и связи реального мира. Она сложилась на основе общественной практики и обусловливает необходимые регулятивы (принципы, правила, приемы) мыслительного процесса.

Их следует соблюдать по отношению к тезису, аргументу и демонстрации. Нарушение этих правил ведет к логическим ошибкам. Под логической ошибкой обычно имеют в виду непреднамеренное нарушение правил логики в процессе рассуждения.

Ошибки возможны по причине логической небрежности. Логіка як сфера наукового пізнання, галузі та особливості використання її принципів.

Сутність та зміст основних законів логіки: тотожності, суперечності, виключеного третього, достатньої підстави. Використання законів логіки в науці, повсякденному. Доказ, доведення — визначення істинності твердження шляхом встановлення його необхідного зв'язку з іншими твердженнями, прийнятими за істинні. Доведення полягає у висуненні тези (положення, що доводиться), всіх інших можливих гіпотез і підшукуванні аргументів — істинних тверджень, що впливають на ймовірність гіпотез.

Доведення закінчене, якщо жодна гіпотеза, крім тези, неможлива. Доведення буває пряме, якщо істинність тези безпосередньо випливає з аргументів, і непряме, якщо доводиться хибність.

PDF, doc, EPUB, djvu