Skip to content

Новые правила безпеки систем газопостачання україни

Скачать новые правила безпеки систем газопостачання україни fb2

Правила безопасности систем газоснабжения украины. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання, що додаються. безпеки систем газопостачання України. Для цього у постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. Правила безопасности систем газоснабжения.

Серед основних актів, якими регулюються правовідносини споживачів газу та ПАТ «Харківміськгаз» можна назвати Правила безпеки систем газопостачання. ПОСТАНОВА. № Зареєстровано в Міністерстві юстиції України. за № /  Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.  Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС.

Для цього у постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. НПАОП Правила безпеки систем газопостачання. Дата початку дії. Дата прийняття. Статус. Діючий.  Розробник. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Реєстраційний номер в Міністерстві Юстицій. / Дата реєстрації в Міністерстві Юстицій.

Орган, що прийняв. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. У даному документі немає посилань на інші нормативні документи. Правила безопасности систем газоснабжения Украины. 1.

Общие положения. Область применения.  Требования этих Правил распространяются на проектирование и строительство новых, расширение, реконструкцию и капитальный ремонт и эксплуатацию действующих систем и объектов газоснабжения.

Требования этих Правил не распространяются на выполнение предприятиями с подачей газа давлением более 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), а также при использовании и эксплуатации искусственных газов, биогаза, газа дегазации, газовоздушных смесей на их основе и других горючих газов. Правила безопасности систем газоснабжения (далее – эти Правила) устанавливают требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения, использующих в качестве топлива природные газы (газовых и газонефтяных месторождений), газовоздушные смеси на их основе с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа.

(16 кгс/см2). Требования этих Правил распространяются на проектирование и строительство новых, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и эксплуатацию действующих систем и. Правила безпеки систем газопостачання встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які   Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 26 липня року N 14, повідомлення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 листопада року.

На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від року N про розгляд остаточної редакції проекту Правил безпеки систем газопостачання України та про доцільність його затвердження НАКАЗУЮ: 1.

Затвердити Правила безпеки систем газопостачання України, що додаються. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня р. Правила безопасности систем газоснабжения украины. Министерство труда и социальной политики.

Комитет по надзору. за охраной труда Украины. Государственный нормативный акт. об охране труда. Правила безопасности систем газоснабжения. Украины. Киев

rtf, PDF, PDF, txt